Generic placeholder image

Припремни предшколски програм

Сазнај више »

Generic placeholder image

Превентивно здравствена заштита

Сазнај више »

Generic placeholder image

Стихови за лепо детињство

Сазнај више »


Исхрана деце. Правилан раст и развој.

Један од најзначајнијих чинилаца за правилан раст и развој, очување и унапређење здравља деце је правилна исхрана деце у предшколској установи и представља адекватну замену за највећи део породичне исхране, а истовремено представља и коректор евентуалних неправилности пoродичне исхране.

Сазнај више »

Generic placeholder image

Појам игре. Важност игре за дечији развој.

Игра се најчешће појмовно одређује као свака активност која се предузима због задовољства које пружа, без обзира на коначан резултат. Основни подстицај који нас наводи да игру коју волимо понављамо безброј пута је задовољство које произлази из игре. У развоју детета игра је и извор задовољства и основни подстицај развоја.

Сазнај више »

Generic placeholder image