Пријем деце је од 5:30 до 07 :30

Обавезно прање руку у 7:45

Доручак:

Јаслице: 07:45

 Вртић: 08:00

 Пемци: 08:00

Ручак:

Јаслице: 10:45

Млађе и средње групе: 11:00

Старије групе: 11:30

Предшколске групе: 12:00

Јаслице: 13:00

Ужина:

Вртић: 13 :30

Отпуст деце од 14:00