Обавештење о упису деце

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА УПИС ДЕЦЕ СЕ ВРШИ ЕЛЕКТРОНСКИ У ПЕРИОДУ
15.АПРИЛ-15.МАЈ 2022. ГОДИНЕ

Поштовани родитељи,

Обавештавамо вас о следећем:

Захтев за упис деце родитељи не предају , већ се образац који се попуњава налази на порталу euprava.gov.rs.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, a достављање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу родитеља није потребно, јер се аутоматски прибављају.

За упис у Предшколску установу „Невен“ Кладово потврда о здравственом прегледу детета, ће се предати до 01.септембра текуће године, као и следећа допунска документација уколико родитељи испуњавају услове за право приоритета при упису детета:
1.Потврда  о редовном студирању, ако је родитељ студент
2.Потврда о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу
3.Решење о признавању права на социјалну помоћ
4.Решење о инвалидности родитеља (ратни војни инвалид)
5.Одговарајући доказ да је родитељ прогнано или расељено лице
6.Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у установу
7.Одговарајући доказ да је самохрани родитељ
8.Одговарајући доказ о тешкој болести детета у породици или родитеља
9.Извештај лекара о статусу детета са сметњама у психофизичком развоју или детета са инвалидитетом
10.Одговарајући доказ да је дете треће или свако наредно по реду рођења у породици

Телефон за информације :

019/801-706 у периоду од 8:00 до 13:00  часова, као и email установе : vrticneven2@kladovonet.com

Примају се захтеви за упис деце у целодневни боравак од јаслених група  (годишта до децембра  2021.године) до припремно-предшколских за наредну радну годину.

Примају се захтеви за упис деце у припремни предшколски програм, за формирање нових група за наредну радну годину, за децу рођену у периоду од  01.марта 2016. до 29.фебруара 2017. године.

Родитељи, који су конкурисали прошле године , а чија деца нису примљена,  у обавези су да конкуришу поново .

ДИРЕКТОР
Јасмина Влаисављевић

Подношење пријаве електронским путем

Пријава детета у предшколску установу електронским путем

Предшколска установа

Предшколска установа:“Невен“,Кладово
Адреса: 22. Септембра бр.54,
Телефон:019/801-706
Електронска адреса: vrticneven2@kladovonet.com

Подношење пријаве електронским путем

Уколико желите да Ваше дете електронским путем пријавите у предшколску установу не морате да достављате документа, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених, Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Министарства унутрашњих послова.

Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима. На Порталу можете изабрати опцију да ли ће обавештење примати на мејл или путем смс поруке.

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно је да доставе додатну документацију на адресу електронске поште  vrticneven2@kladovonet.com, којом доказује наведени статус.

У колико родитељи нису у могућности да поднесу захтев путем електронске услуге, потребно је да преузму захтев ЛИНК, и доставе  заједно са додатном документацијом на адресу електронске поште предшколске установе  vrticneven2@kladovonet.com.

За детаљније информације може се обратити предшколској установи ЛИНК

 

Корисни линкови

Предшколска установа 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА УПИС ДЕЦЕ СЕ ВРШИ ЕЛЕКТРОНСКИ У ПЕРИОДУ
15.АПРИЛ-15.МАЈ 2022. ГОДИНЕ

Поштовани родитељи,

Обавештавамо вас о следећем:

Захтев за упис деце родитељи не предају , већ се образац који се попуњава налази на порталу euprava.gov.rs.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, a достављање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу родитеља није потребно, јер се аутоматски прибављају.