„КРОС РТС-а КРОЗ СРБИЈУ“

Групе у години пред полазак у школу, предшколске установе „Невен“, објекта 1 у Кладову, учествовале су на спортској манифестацији „Крос РТС-а кроз Србију“, 33. по реду.

Крос се одржао у дворишту вртића с` почетком у 10 часова. Деца су својим учешћем показала спретност, солидарност и спортски дух.

СЕМИНАР „НАСТАВНИЦИ/ВАСПИТАЧИ КАО НОСИОЦИ КВАЛИТЕТНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА СВУ ДЕЦУ“

Једна од активности коју Министарство просвете у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, који се реализује у сарадњи са UNICEF-ом, је обука „Наставници/васпитачи као носиоци квалитетног васпитања и образовања за сву децу“.

Семинар се базирао на надградњи већ стеченог знања и искуства са децом за додатном подршком поштујући обостране рутине и ритуале. Даје се акценат на међусобној и свестраној транзицији, мотивацији, ангажованости, ефикасности, као и компетентности у сврси и добробити инклузивног детета. Контраст као један од битних постулата у делању васпитно-образовног процеса, почевши од родитеља, потенцијала подршке у кући.

Као вид концептуализације овог семинара се истиче да је учешће у заједници учења од изузетног значаја, како, где и на који начин деца уче, да ли то подразумева перспективу целокупног животног психофизичког развоја и добробити инклузивног детета.