Поставите питање:

Телефони:

Рачуноводство: 019/800-616

Директор: 019/801-706

email: vrticneven2@kladovonet.com

Лице задужено за заштиту подтака о личности

Адресе:

Адреса објекта бр. 1: 22. Септембра бр. 54

Адреса објекта бр. 2: 22. Септембра бр. 6

Боравак деце:

Жиро рачун: 840-31146845-81

Позив на број: 97 66-043

АПР инфо:

ПИБ: 100696683

Мат. Бр.: 07129785