ГДЕ СМО?

Предшколска установа ,,Невен“ Кладово налази се у Кладову као административном , привредном и културном центру Општине Кладово , као дела борског округа , на крајњем североистоку Р. Србије.

КО СМО?

Предшколска установа „Невен“, Кладово, као прва установу за рад са децом у Кладову, на захтев месне заједнице Кладово, регистрована је у Окружном привредном суду у Зајечару 16. Септембра 1966. године под називом „Дечији вртић“- Кладово. Делатност установе је била: чување , васпитавање и образовање предшколског узраста деце .

„Дечији вртић“ као самостална установа , била је тада смештена у адаптираној згради ХЕ ,, Ђердап“ у Обелићевој улици , а први директор био је Чедомир Митровић. Особље су чиниле: две васпитачице, две дечије неговатељице једна куварица и једна спремачица. У то време, у установи било је 49-оро деце узраста од 3-7 година, организованих у две васпитне групе.

Године 1977.изграђен је нов комбиновани објекат у улици 22. Септембра бб, површине 1.404.m2, капацитета 9 васпитних група , са 185 деце и површином дворишта од 2.300м2.

Установа мења назив у „Центар за васпитање и образовање предшколске и школске деце“, што је подразумевало и рад са школском децом , пре свега кроз организовање одмора и рекреације.

До 1992. године и усвајања Закона о друштвеној бризи о деци, у установи није било организационих промена, а онда, због усаглашавања са овим законом, центар постаје Установа за децу „Невен“, Кладово која је 2000. године имала 10 целодневних васпитних група, у новом објекту са 234 детета , 2 полудневне групе у адаптираном објекту у Кладову са 60 детета и једном целодневном групом са 20 деце у основној школи у Брзој Паланци, или укупно 314 детета у целој установи , што значи да је било обухваћено преко 12% општинске популације деце од 1-7година целодневним боравком и то од 5,15 -15,30.часова.

Тих година у установи радило је 33 радника, почев од директора (1), преко васпитача (17), медицинских сестара-васпитача (6), хигијеничарки (4), кувара (2), до сервирки, економа –возача и радника на административним пословима (по 1).

У међувремену , у насељу „Пемци“, као делу Кладова , изграђен је још један комбиновани објекат , али исти никад није стављен у функцију због недостатка деце , а Установа од 1994. год. ради као Установа за децу „Невен“ са седиштем у Кладову и то на напред наведеном, новом комбинованом објекту у центру Кладова ,површине 488м2 са двориштем површине 650м2 и простором који је уступљен Удружењу „Нада“ , где се негују и збрињавају деца са посебним потребама . Установа користи просторије основне школе у Брзој Паланци за негу и васпитно –образовни рад са децом у тој месној заједници.

У главном објекту установе крајем 2007. било је укупно 229-оро деце у вртићу и јаслама од тога: 168-оро деце узраста 3-5 година, 61 дете узраста од 1-3године ), a у издвојеном објекту 91 дете узраста од 5,5- 6,5 година , тако да је у Кладову обухваћено 312 детета док је у Брзој Паланци обухваћено 12оро деце што је 324 на територији Општине Кладово.

Са децом ради 40 запослених, од чега 20 васпитача, 6 медицинских сестара-васпитача, 5 спремачица, 2 кувара, 2 домара-чувара, и по 1 сервирка, економ – возач радник на административним пословима, радник на књиговодственим пословима, директор.

Током 2011.године, извршена је реконструкција објекта „Невен – 02“, у центру града.

Објекат је проширен тако да од радне 2011/12.године у овом њему бораве две јаслене групе и пет вртићких група.
Исте године са радом је почео и објекат у насељу „Пемци“ („Невен – 03“) који је адаптиран за четворочасовни припремни предшколски програм.

Директорску функцију, иначе, у посматраном периоду обављали су Чедомир Митровић, Софија Савић, Драгица Ивановић, Славица Вуковић, Надица Настасијевић, Љиљана Антонијевић, у децембру 2015.год. за в.д. директора именована је Јасмина Влаисављевић.