Програм превентивне здрaвствене заштите има за циљ формирање здравог, задовољног и безбрижног детета. Основни задаци су:
•активности на формирању културно-хигијенских навика које воде ка очувању и унапређењу здравља детета (одржавање личне хигијене, правилна исхрана, физичко-рекреативне активности, заштита животне средине);
•дневна контрола здравственог стања детета (тријажа на доласку и током дана);
•периодична контрола раста и развоја (мерење телесне висине и тежине, превентивни прегледи);
•дневна, месечна и годишња контрола санитарно-хигијенских услова.

Превентивна здравствена заштита реализује се различитим активностима предвиђеним планом и програмом у складу са потребама детета. Кроз свакодневни рад предузимају се мере у циљу спречавања угрожености здравља и ширења обољења.
Превентивно-здравствена заштита се реализује кроз низ мера и активности које реализује медицинска сестра на превентиви.

Основни задаци превентивно-здравствене заштите су:
•Јачање и заштита дечјег организма, што подразумева стварање адекватних услова у току боравка деце, стручну негу, правилан распоред живљења, правилну исхрану уз поштовање индивидуалних разлика у развоју
•Систематско праћење раста и развоја деце. При упису, деца морају имати уредно испуњен здравствени картон од стране специјалисте педијатра из Дома здравља у државној својини.

После сваког изостанка из колектива, од 7 и дуже од 7 календарских дана, из било ког разлога, потребно је донети потврду о здравственом стању детета издату од стране педијатра. Потврду може издати и педијатар из педијатријске ординације или Дома здравља у приватној својини који је лечио дете.

Услед промене здравственог стања током боравка у колективу, када се дете упућује лекару, потребно је донети потврду о здравственом стању детета издату од стране педијатра иако дете не одсуствује дуже од 7 календарских дана.

Сваки изостанак детета због болести, родитељ је дужан да пријави медицинској сестри, као и да донесе здравствену потврду да дете може да се врати у колектив.
Током боравка деце у колективу свакодневно се обавља дневна тријажа у циљу увида у здравствено стање деце и епидемиолошког стања ради сузбијања и спречавања и ширења заразних болести.

Организују се систематски и контролни прегледи од стране педијатра и стоматолога који помажу благовременом откривању и спречавању болести. Наведени прегледи се евидентирају, саопштавају родитељима и прати се даљи ток.
•Здравствено-васпитни рад је саставни део унапређења здравља, раста и развоја деце.

Основни циљ превентивно-здравствене заштите је унапређење и очување здравља детета и формирање здравог, радосног и задовољног детета.