Брошуре

У циљу подршке и помоћи породици у васпитању деце, васпитачи су на својим вибер групама послали брошуре за развој сарадње са породицом, а све у сврху примене савршених научних сазнања и метода позитивне дисциплине.

Прва брошура је: „Добробит деце предшколског узраста – стварање услова да расту здрава, задовољна и оснажена да се конструктивно носе са изазовима“

Dobrobit dece f

Друга брошура је: „Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила“

Vaspitanje podrskom i pravilima f

Tрећа брошура је: „Социјално емоционално учење деце предшколског узраста“

Socijalno emocionalno ucenje f

Надамо се да ће вам брошуре бити корисне, едукативне и занимљиве.

Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу

Предшколска установа „Невен“ је, од септембра 2020. године, ушла у пројекат „Предшколска онлајн заједница учења“, који организује Министарство просвете, УНИЦЕФ и ЦИП центар (центар за интерактивну педагогију).

Пројекат је подељен у две етапе. У првој етапи су видео обуке намењене запосленима у предшколској установи, док су у другој етапи брошуре које су намењене родитељима, у виду што боље сарадње са породицом.

Видео обуке обухватају кратка теоријска предавања, видео и аудио приказе добрих пракси, задатке за промишљање понуђених садржаја, предлоге одговорајуће стручне литературе и идеје за стручно усавршавање у оквиру установе.

Видео обуке:

1. Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста

2. Подршка социјално-емоционалном учењу у оквиру васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста

3. Дигитални алати у функцији професионалног развоја

4. Подршка добробити и резилијентности деце предшколског узраста

5. Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем правила

6. Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група

 

Центар за интерактивну педагогију је креирао три брошуре, у смислу подршке рада предшколске установе са породицама на даљину, као додатни ресурс за реализацију различитих активности. Пандемија корона вируса КОВИД-19 изазвала је велике промене у начину живота, рутинама, социјалним односима и материјалној сигурности породице. Нови животни услови постављају изазов пред запослене у предшколским установама – како пружити подршку породицама на даљину. Улога практичара у систему предшколског васпитања и образовања, који својом стручношћу, посвећеношћу и искуством могу значајно подржати децу и породице, кључна је за одржавање услова за добробит деце.

Брошуре за породице:

1. Добробит деце предшколског узраста – стварање услова да расту здрава, задовољна и оснажена да се конструктивно носе са изазовима

2. Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста

3. Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила

Брошуре садрже кратке и једноставне теоријске уводе о темама којима се баве, идеје за родитеље и предлоге заједничких активности са децом.