Generic placeholder image

Припремни предшколски програм

Сазнај више »

Generic placeholder image

Превентивно здравствена заштита

Сазнај више »

Generic placeholder image

Стихови за лепо детињство

Сазнај више »


Основе програма предшколског васпитања и образовања (у даљем тексту Основе
програма) је документ којим се дефинише концепција васпитања и образовања
предшколске деце. Он представља оквир за:
– израду и развијање програма васпитно-образовног рада на нивоу предшколске
установе,
– развијање реалног програма на нивоу васпитне групе,
– развијање различитих програма и облика у предшколском васпитању и
образовању,
– израду критеријума за праћење и вредновање квалитета предшколског
васпитања и образовања,
– унапређивање и развој предшколске установе и делатности у целини,
– остваривање континуитета предшколског и основношколског васпитања и
образовања,
– израду пратећих ресурса којима се операционализује и конкретизује концепција
Основа програма.
Концепција Основа програма заснива се на:
– актуелним стратешким и законским документима из области образовања и
васпитања у Србији;
– савременим теоријским поставкама о детињству, учењу и развоју деце на раним
узрастима;

– релевантним међународним документима: Конвенција о правима детета, 1989;
Општи коментар 7 Комитета УН за права детета о остваривању права детета у
раном детињству, 2005; Образовање за 21. век, УНЕСКО; Кључне
компетенције за целоживотно учење, документ ЕУ комисије, 2006; Кључни
принципи оквира квалитета предшколског васпитања и образовања, документ
ЕУ комисије, 2014; Компетенције у предшколском васпитању и образовању,
ЕУ комисија, 2011;
– традиционалној утемељености програма предшколског васпитања и образовања
у Србији на хуманистичким вредностима, интегрисаном приступу нези,
васпитању и образовању, уважавању узрасних специфичности детета и водеће
улоге игре у дететовом учењу и развоју;
– позитивним искуствима праксе предшколског васпитања и образовања у Србији
развијане кроз различите пројекте реализоване у партнерству носилаца
образовне политике, истраживачких институција, невладиног сектора,
УНИЦЕФ и других међународних организација и фондација (Развијање
отвореног курикулума на нивоу дечјег вртића; ИМПРЕС – Унапређивање
предшколског васпитања и образовања у Србији; Вртићи без граница; Вртићи
без граница 2; Калеидоскоп – диверсификација програма предшколског
васпитања);
– савременим теоријама курикулума, крос-националној анализи докумената
основа програма6 и примерима добре праксе висококвалитетних програма
предшколског васпитања и образовања у свету.