МЕНТОРСКА ПОДРШКА У ПУ „НЕВЕН“


Прва менторска подршка Драгане Антић била је 21.09.2021. године када су одржени састанци са директором, затим са представницима Локалне самоуправе, представницима Управног одбора и Савета родитеља, председницима актива васпитача. У поподневним сатима, ментор Драгана Антић, одржала је састанак са васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима у објекту 1 ПУ „Невен“, који је одређен за „језгро“ промене. Састанци су одржани у циљу што боље примене програма и повезивања свих актера који могу допринети што бољој реализацији активности везаних за то.

 

У протеклом периоду менторка, Драгана Антић, посетила је нашу Установу два пута. Друга менторска посета 26.10.2021. године. Тема друге менторске посете била је организација простора у контексту нових Основа.  Приликом ове посете менторка је могла да види како теку промене у просторној организацији, давала је похвале као и конструктивне предлоге за даље.

Уследила је и трећа менторска посета, 24.11.2021. године, за коју је било неопходно започети пројекте и истаћи почетне паное пројеката. Васпитачи су уложили доста труда у покретање пројеката и тимски рад се показао као добар начин да се размењују искуства у раду.

Четврта менторска посета, 24.12.2021. године

Током четврте менторске посете, ментор, Драгана Антић, са директорком установе Јасмином Влаисављевић, тимом за имплементацију нових Основа програма и стручним сарадником – психологом Љубицом Поповић, боравила је у групама и пратила развијање теме/пројекта. Анализирани су инспиративни и провокативни простори у развијању теме/пројекта, одржан је консултативни састанак са тимом за имплементацију. У вези документовања одрађена је анализа прича о теми/пројекту на основу матрице анализе, изанализирана је појединачно свака тема/пројекат, којој су присуствовали васпитачи и медицинске сестре васпитачи, као и председник тима за имплементацију, директор и стручни сарадник – психолог. Током анализе коришћена је фото и видео документација. Приликом имплементирања нових Основа, разменили смо искуства и примере добре праксе са ПУ у Зајечару објекат ,,Свитац“. Приликом посете стручна служба и васпитачи су анализирали и износили своја виђења, добробити и потешкоће са којима су се сусретали током периода имплементације и током развијања самих Основа.

Боравак у групи

  1. Развијање теме/пројеката
  2. Инспиративни и провокативни простор у развијању теме/пројекта-консултативни састанак са тимом вртића
  3. Документовање:Анализа прича о теми/пројекту на основу матрице анализе
  4. Повезивање са другим ПУ као примерима добре праксе

Пета менторска посета је уједно била и последња менторска посета, која је одржана 10.02.2022. године. Посета је подразумевала састанак са директором, стручним сарадником и тимом за имплементацију нових Основа „Године узлета“; Анализа и ревидирање плана ширења; Планирање хоризонталне размене на нивоу предшколске установе (између објеката); Посредовање и повезивање са другим предшколским установама

Препорука ментора је да се током рада на пројектима ради тимски (размена искустава међу васпитачима)

Развијање пројекта:

-Излазак у локалну заједницу (мапе кретања и разговори са послодавцима код којих ће деца ићи)

-Долазак до теме, на који начин

-Чешћи унос провокација које стоје неки период у простору

-Промишљање, дечија интересовања

-Акценат ставити на целину за конструисање (из искуства углавном је она слабије одрађена, а док је за симболичку игру израженија)

-Промишљати какве материјале треба уносити и на који начин то чинити

-Укључивати родитеље у саму тему/пројекат, али без наметања, већ водити рачина на који начин је тај позив упућен

-Избегавати рад за столом са децом, већ трагати за другачијим начинима рада

-Заједно истраживати са децом, не наметати им готова решења

-Потребно је непрестано враћање принципима

-Више активности у самим просторним целинама

-Мање ,,контролисати,, дечије кретање и саму активност

-Смислено одрадити мобајле да би се у ту сврху и користили, као и да су естетски лепо одрађени

-Кратак опис испод фотографија

-У причи о теми пројекту мора бити смислено написано како се ишло из активности у активност

-У процесу истраживања нема конкретних налога васпитача, васпитач истражује заједно са децом

-Тема пројекта треба да буде видљива у радној соби и заједничким  просторима

-Приказ пројекта кроз хоризонталну размену са колегиницама

-Излазак у локалну заједницу уз сагласност родитеља

-Обавезна је мобилна прва помоћ коју је потребно носити при сваком изласку у локану заједницу са децом.

 

 


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *