Од 2018. године у Републици Србији се сукцесивно у свим предшколским установама уводе нове Основе програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“. Наша установа је предвиђена за септембар 2021. године.

Обука за имплементацију нових Основа програма „Године узлета“ (за директора, стручног сарадника, васпитаче, медицинске сестре-васпитаче) одржана је током два викенда (04. и 05. 09; 11. и 12. 09. 2021. године) у просторијама Предшколске установе „Невен“ објекат 1. Део обуке о документовању одржан је онлине у периоду од 14-20. 09. 2021. године. Обука је организована од стране УНИЦЕФ-а и МПНТР. Предавачи обуке били су Марија Старчевић и Драгана Антић. Менторска подршка током првих шест месеци имплементације Основа програма биће Драгана Антић.

 

ПРВА МЕНТОРСКА ПОСЕТА ПУ „НЕВЕН“

 

Прва менторска посета Драгане Антић била је 21.09.2021. године када су у вртићу одржани састанци са директором, затим са представницима Локалне самоуправе, председницима Управног одбора и Савета родитеља и председницима актива васпитача ПУ „Невен“. У поподневним сатима, ментор Драгана Антић, одржала је састанак са васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима у објекту 1 ПУ „Невен“, који је одређен за „језгро“ промене. Састанци су одржани у циљу што боље примене програма и повезивања свих актера који могу допринети успешној реализацији свих активности које су неопходне за то.