Обавештење УПИС ДЕЦЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ЗА УПИС ДЕЦЕ СЕ ВРШИ ЕЛЕКТРОНСКИ У ПЕРИОДУ
15.АПРИЛ-15.МАЈ 2020. ГОДИНЕ

Поштовани родитељи,

У складу са новонасталом ситуацијом увођења ванредног стања у Републици Србији обавештавамо вас о следећем:

Захтев за упис деце родитељи не предају , већ се образац који се попуњава налази на порталу euprava.gov.rs.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем online обрасца, a достављање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу родитеља није потребно, јер се аутоматски прибављају.

За упис у припремни предшколски програм потврда о здравственом прегледу детета, ће се предати након завршетка ванредног стања, као и следећа допунска документација уколико родитељи испуњавају услове за право приоритета при упису детета:
1.Потврда о запослењу родитеља или потврда о редовном студирању
2.Потврда о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу
3.Решење о признавању права на социјалну помоћ
4.Решење о инвалидности родитеља (ратни војни инвалид)
5.Одговарајући доказ да је родитељ прогнано или расељено лице
6.Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у установу
7.Одговарајући доказ да је самохрани родитељ
8.Одговарајући доказ о тешкој болести детета у породици или родитеља
9.Извештај лекара о статусу детета са сметњама у психофизичком развоју или детета са инвалидитетом
10.Одговарајући доказ да је дете треће или свако наредно по реду рођења у породици

За сва питања, стоје вам на располагању :
Ивана Модрић – бр.моб.062/81500-91
Данијела Сидерис – бр.моб.063/8447-386, сваког радног дана у периоду 10:00-12:00 часова, као и e mail установе : vrticneven2@kladovonet.com

Примају се захтеви за упис деце у целодневни боравак од јаслених група до припремно-предшколских за наредну радну годину.

Примају се захтеви за упис деце у припремни предшколски програм, за формирање нових група за наредну радну годину, за децу рођену у периоду
од 01.марта 2014. до 28.фебруара 2015. године

По протеку рока за пријем захтева, упис је могућ уколико постоје слободна места у групама.

ДИРЕКТОР
Јасмина Влаисављевић

Обавештење о почетку уписа

Поштовани корисници,

Обавештавамо Вас да ће од 15.4.2020. године, бити омогућен упис деце за радну 2020/2021. годину у ПУ „Невен“ Кладово преко апликације еВртић на ЕУправи Републике Србије .
-Контакт за достављање додатне документације: vrticneven2@kladovonet.com
-Контакт телефон: 019/801-706
-Контакт емаил: vrticneven2@kladovonet.com
Линк:
https://euprava.gov.rs/